ေ၀ဒနာ မှီ၀ဲသူများ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 12:19 PM
ဘာမှန်းလဲမသိ
ဘာမှလဲ ပါမလာတဲ့ အနီေရာင်ပွင့်ဖတ်ကိုမှ
သဲသဲမဲမဲြမတ်နိုးချင်တဲ့ေကာင်.....
ဂဏန်းစဉ်ခပ်ထူထူ လိမ်းထားေတာ့
အသဲကွဲချင်သလိုလို.......။

ငါက....
ရင်ခုန်သံကို ပန်းလိုပွင့်ြပခဲ့တာပါ။
ခက်တာက
နင်ကလိပ်ြပာလို ေရာက်မလားဘူး။
ကဲ........
ငါမေြကွသင့်ဘူးလား.........။

တဆစ်ဆစ်နဲ့ ရွက်လွှင့်လာြပီးမှ
ပန်းကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိုးတစ်ေကာင်....။

ငါ့နှလံုးသားကို ကဗျာေတွေရးတတ်ေအာင်
နင် ....သင်ြကားေပးခဲ့တာပါ။
ခက်တာက
ငါကျက်မှတ်ခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာေတွဟာ
နင့်ရဲ့ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲမှာ
ေမးခွန်းသတ်တာ ခံလိုက်ရတယ် ။
ကဲ..........
ငါ မကျရံှုးသင့်ဘူးလား။

အလကားရတဲ့ ေ၀ဒနာမီးခိုးေတွ
ခပ်မိုက်မိုက် စားသံုးေနမှေတာ့
အခန်းေထာင့် တစ်ေနရာမှာ
ေကွးေကွးေလး ေြကကွဲလို့...။

ေကာင်မေလးေရ...
မင်းအမှတ်တမဲ့နဲ့ ညိှခဲ့တဲ့ အြပံုးဟာ
ငါ့အလွမ်းရွက်ေြကွေတာမှာ
ေပါ့ဆမီး ြဖစ်ခဲ့ေလရဲ့......။.......။ >>

Comments

1 Response to 'ေ၀ဒနာ မှီ၀ဲသူများ'

  1. သဇင်ဏီ
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_01.html?showComment=1196648189522#c1080819516781299625'> December 2, 2007 at 6:16 PM

    မိုက်တယ်..ဒီကဗျာက

     

Post a Comment