နိမ့်ကျရေလသူ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 7:34 AM
တစ်စက်မစု၊ တစ်စုမစွက်
တစ်စုသက်သက် လိုချင်သူ ။
ယူခဲ့သမှျ၊ ရခဲ့တစ်မူ
မှျဖဲ့မလှူ တွန့်တိုသူ ။

ကိုယ့်အားမကိုး ၊ ကိုယ့်အိုးမကား
ကိုယ့်အိုးစားကို ခွဲတတ်သူ။
ရရာမလို၊ လိုရာမရ
ထိုလာဘနှင့် လွဲခဲ့သူ ။

ေရဆန်မစီး၊ ေရစီးမဆန်
ေလှခရီးဖယ်ချန် သွားတတ်သူ ။
ေလှျာက်လမ်းမရှာ၊ ရှာလမ်းမေလှျာက်
လာလမ်းေပျာက်၍ ေနတတ်သူ ။

အလွှာမခွဲ၊ အလွဲမခွာ
အြမဲခါခါ မှားတတ်သူ ။
အြကံမသင့် ၊ အကျင့်မသန်
အဆင့်မမှန် ေနတတ်သူ ။

ေဩာ် ..ဒီလူပါပဲ
ြမှင့်လဲမေြမာက်
ေြမှာက်လဲ မြမင့်
ေအာက််ပဲတစ်ဆင့် ကျမည့်သူ ။ ။

လင်းဦး ( စိတ်ပညာ )

Comments

5 Response to 'နိမ့်ကျရေလသူ'

 1. Synchro 305 ~
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_05.html?showComment=1202262892840#c5622056771519789498'> February 5, 2008 at 5:54 PM

  ကိုလင်းရာကဗျာေတွဘယ်လိုခံစားြပီးေရးေနပါလိမ့်
  တစ်ပုဒ်ဖတ်မိရင်ကျွန်ေတာ်တစ်ပုဒ်ညိတယ်ဗျာ..
  မိုက်လိုက်တဲ့ကဗျာေလး..
  ကျွန်ေတာ်လည်းေရးအံုးမယ်အစ်ကုိရာဒါေပမယ့်
  ခံစားချက်သိပ်မရှိဘူးြဖစ်ေနလို ့

   

 2. maungkaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_05.html?showComment=1202279569039#c6530981186058883648'> February 5, 2008 at 10:32 PM

  ကဗျာေလးအရမ်းေကာင်းတယ်ဗျာ။ အသိတရားတစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးနိုင်တဲ့ ကဗျာေလးပါ။ ကျွန်ေတာ်ေတာင်ဖတ်ရင်း သံေဝဂရလာြပီ။ :D

   

 3. Pinkgold
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_05.html?showComment=1202394685453#c5221977792610908612'> February 7, 2008 at 6:31 AM

  အရမ်းေကာင်းတဲ့ ကဗျာေလးပဲ လင်းဦးေရ
  အားေပးတယ် ဆက်ေရး

   

 4. Mintasay
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_05.html?showComment=1202423312212#c5330872901356357760'> February 7, 2008 at 2:28 PM

  ြကိုက်တယ် ကဗျာကို...wickedly awesome, bro

   

 5. Heartmuseum
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_05.html?showComment=1203207254916#c5606535538738430505'> February 16, 2008 at 4:14 PM

  ေကာင်းလိုက်တ့ဲကဗျာေလး...
  ဘာမှကိုအြပစ်ေြပာစရာမရှိ
  အရမ်းြကိုက်လို့ ကျွန်ေတာ် ၀ိုက်သွားြပီ။

   

Post a Comment