၀တ္ထုတိုအသစ်တင်ထားြပီပါြပီ ခင်ဗျာ.......ေနာက်ဆံုးတင်ထားေသာ ၀တ္ထုတို - “ေြခရာေဖျာက် ၀ိဇ္ဇာ” ( ဟာသ ၀တ္ထုတို )
ေရးသားခဲ့ြပီးေသာ ၀တ္ထုတိုများ -
(၁ ) တိပ်ရိပ်နှင်းဆီ (ရသ)
(၂ ) အလကင်္ာမေချာတဲ့ ေတးသွား (ရသ)
(၃ ) အားနည်းချက်နှလံုးသား (ရသ)
(၄ ) ငါဟဲ့ ၀ိဇ္ဇာ (ဟာသ)
(၅ ) ေြမြကီးကို နားစွင့်ြခင်း (ရသ)
(၆ ) အေ၀းကွင်း (ဟာသ)
(၇ ) သူမသိေသာ အရာ (ဟာသ)
(၈ ) ကမ္ဘာြကီးလံုးရာမှ ြပားသွားြခင်း (ရသ)
(၉ ) လာမယ့်ေနွရာသီေနာ် ဦးဦး (ရသ)
(၁၀) အိပ်၍ မေပျာ်ေသာ ညတစ်ည (ရသ)
(၁၁) ဟာသအတိုအထွာ
(၁၂) ေြခရာေဖျာက် ၀ိဇ္ဇာ (ဟာသ) (ယခုတင်ထားေသာ ၀တ္ထုတို)

ကျွန်ေတာ်၏ ၀တ္ထုတို blog တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါြပီ ခင်ဗျာ......www.songlayyu.blogspot.com

လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

1 Response to 'ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ၀တ္ထုတိုများ'

  1. တက်လူငယ်
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_14.html?showComment=1229886098507#c4330802303742619263'> December 21, 2008 at 11:01 AM

    ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ကလစ်နှိပ်ဝင်လုိက်ေတာ့ register လုပ်ခုိင်းေနတယ်။ ဒါနဲ့ြပန်ခဲ့ရတယ်ဗျာ။

     

Post a Comment