ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် ေတာင်ငူသို့ မလာေရာက်နိုင်သည်ကို ခွင့်လွှတ်ပါရန်......

ယေန့မှ စ၍ ေနာင်ရာစုများစွာသက်ဆံုးတိုင်ဤဇနီးေမာင်နှံ ေပျာ်ရွှင်စွာ လက်တွဲနိုင်ပါေစခင်ဗျာ....


လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

2 Response to 'သက်ဆံုးတိုင်'

 1. အိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post.html?showComment=1232630842140#c3421471674842591198'> January 22, 2009 at 5:27 AM

  ဘယ်သူ့ မဂင်္လာေဆာင်လဲဗျ အားကျစရာပဲဗျုိ့

   

 2. tanlwincho
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post.html?showComment=1233386442993#c3635797143537855410'> January 30, 2009 at 11:20 PM

  ြကည့်ချင်ပါ၀ူး .. မင်လာေဆာင်ဖိတ်ချာေတွ ေတွ့ရင် ရင်နာဒယ် ဟွန့် :(

   

Post a Comment