ဘယ်ေဗဒင်ယံုစားလို့
ဘယ်နတ်များ အလိုတူ
ရမည့် အကူ ။

အဘိဏှသုတ်
ေဖာ်ထုတ်ေဟာြကား
ြမတ်ဘုရားေဒသနာ
"ကံ"သာလှျင် အေြကာင်းရင်းမို့
ေကာင်းြခင်း ဆိုးြခင်း
နတ်မင်းတို့ မြပုမူ ။

"ကံ"ေကာင်းလှျင် စံ
"ကံ"ဆိုးလှျင် ခံရမည့်
ေဒသနာ အခံရိှပါရဲ့
မသိ အညာခံလို့
ဘယ်နတ်ထံ ဘယ်ြဂိုဟ်ကိုးပါလိမ့်
ေမှျာ်ကိုးလို့ နိစ္စဓူ
ကယ်မည့်သူ သင်ေရွး ။

ငှက်ေပျာအုန်း
မဆံုး ဖန်ခါခါနှင့်
တင်သ, ကာ နတ်မိစ္ဆာကိုးတဲ့ြပင်
အကျိုးေမှျာ် ဘိ်ုးေတာ်လဲချဉ်းပါရဲ့
ြတင်း , န၀င်း , ဓါတ်ြကွင်း ယြတာတို့
ေကာင်းနိုးရာ အစံုေနှာကာပ
ေဟာ ေဗဒင်ေမး ။
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

3 Response to 'နတ်မင်းတို့ ေနနိုင်ေပ'

 1. MgThaJan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_10.html?showComment=1231683876634#c1868273281491177751'> January 11, 2009 at 6:24 AM

  မိုက်လှချီလား ကိုလင်းဦးေရ ြကိုက်တယ်ဗျို့

   

 2. poemflower
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_10.html?showComment=1231833444247#c8643260850049044935'> January 12, 2009 at 11:57 PM

  အရမ်းကိုမှန်ြပီးထိမိတဲ့ကဗျာေလးပါ.

   

 3. အိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_10.html?showComment=1232190424147#c3074227329697370875'> January 17, 2009 at 3:07 AM

  ေကာင်းပါ့ဗျာ လန်ထွက်ေနတာပဲ

   

Post a Comment