ေနြပည်ေတာ်တွင် ယေန့(၂၂-၉-၂၀၀၉) နံနက် ၂နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် ခပ်ြပင်းြပင်း သံုးစက္ကန့်မှျ ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည် ။ (စက္ကန့်ြကာချိန် အတိအကျမသိပါ)

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

3 Response to 'ေနြပည်ေတာ်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်သွား'

 1. Nyi Nyi Myanmar
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/09/blog-post_21.html?showComment=1253631853653#c2371807829743046971'> September 22, 2009 at 8:04 AM

  ဟုတ်ကဲ့ ေမတ္တာပို့ပါတယ် ြပည်သူေတွဆင်းရဲချင်းမှ အြမန်လွတ်ေြမာက်ပါေစလို့ :)

   

 2. စာချစ်သူ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/09/blog-post_21.html?showComment=1253911777698#c6261624214768169722'> September 25, 2009 at 1:49 PM

  24 ေလးနာရီေလာက် လှုပ်မှ အဆင်ေြပမယ်ထင်တယ် :P

   

 3. Lyn Lyn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/09/blog-post_21.html?showComment=1256290555938#c5583676135299775135'> October 23, 2009 at 2:35 AM

  ေတာ်ေသးတာေပါ့.... :)

   

Post a Comment