၀မ်းြကာတိုက်ထဲက ပန်းတစ်ဖူး
၀ါးကနဲ ကမ္ဘာသစ်အကူးမှာ
နို့ရည်နဲ့ ဖူးပွင့်
ပန်းရဲ့ပါးေလး...နှာသီးဖျားနဲ့ အလွမ်းသင့်ခဲ့ ။
သက္ကရာဇ်ေတွကို ၀ါးစား
အပူအဖျားမေြကာက်
လူလားေြမာက်ခဲ့တဲ့ ဘ၀
ေလာကဓံေတာင် လက်ဖျားခါရရဲ့။
ရင်တွင်းြဖစ် သကာအနှစ်နဲ့
ကဗျာချစ်ခဲ့တဲ့သား ။
ြမင့်မိုရ်ေတာင် ရင်ဘတ်ေပါ်က
မနားမရပ် အမုန်းမရိှတဲ့
သားြမတ်နှစ်လံုး၏ တန်ခိုး
ချက်ြကိုး ေြကွအစ
အသက်တိုးရှည်သမှျ
လက်ချိုးေရမရတဲ့ ေကျဇူး
ဖူးခိုက်လို့လှ
အေမေရ.....
ကျွန်ေတာ် ဦးတိုက်လို့မ၀ပါဘဲ အေမ........။
Lin Oo (psy)

Comments

6 Response to 'ဂန္ဓ၀င် ကန်ေတာ့ခန်း'

 1. MM Scholar
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html?showComment=1200905141152#c4613170177586554884'> January 21, 2008 at 12:45 AM

  အလွန် ထိုြပီး ေကာင်းမွန်တဲ့ ကဗျာေလးပါ။
  ခံစားချက်ကို နက်နက်ရိှုင်းရိှုင်းေတွ့ရတယ်။

  သင်ကာ

   

 2. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html?showComment=1200917593050#c7750374499577862309'> January 21, 2008 at 4:13 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  သိပ်ေကာင်းတဲ့ ကဗျာေလးဗျာ
  ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်ကို သတိရသွားြပီဗျာ...

   

 3. Emily
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html?showComment=1200926197106#c3931985375212105151'> January 21, 2008 at 6:36 AM

  အကိုေရ ပန်းေလးရဲ့ ပါးေလး နှာသိးဖျားနဲ့ အလွမ်းသင့်ခဲ့ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ေမေမ့ရဲ့ အနမ်းေတွကို လွမ်းသွားတယ်ဗျာ။ အရမ်းေကာင်းတယ်။

   

 4. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html?showComment=1200968193383#c5923692752779038476'> January 21, 2008 at 6:16 PM

  အေမ့ေမတ္တာကုိေဖာ်ကျူးထားတဲ့ကဗျာေလး..
  တကယ်ေကာင်းပါတယ် ကုိလင်းဦး :)

   

 5. Synchro 305 ~
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html?showComment=1200971634336#c6631108867008236037'> January 21, 2008 at 7:13 PM

  ဘယ်လိုကိုေြပာရမှန်းေတာင်မသိေတာ့ပါဘူးဗျာ....
  သိပ်ြကိုက်ပါတယ်ကိုလင်းေရ.....
  ခံစားချက်ချင်းလည်းတူပါတယ်...
  တကယ်ကိုေလးစားပါတယ်ဗျာ။

   

 6. lapyae
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html?showComment=1200996211350#c1539633064002403541'> January 22, 2008 at 2:03 AM

  ေတာ်ေတာ်ေကာင်းတဲ့ ကဗျာေလးပဲ
  မိခင်ေမတ္တာ ေဖာ်ကျူးတဲ့ ကဗျာေလးေတွ
  ဆက်ေရးဦးေနာ်........

   

Post a Comment