လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


Comments

2 Response to 'ပုဂံခရီး...... ဓါတ်ပံုများ'

 1. thihanyein
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/blog-post_4141.html?showComment=1229128885966#c2998030301106714026'> December 12, 2008 at 4:41 PM

  ဟာ အကိုက ပုဂံေရာက်ဖူးသွားြပီေပါ့ ကျေနာ်ကေတာ့ ခုချိန်ထိ
  မေရာက်ဘူးေသးဘူးအကိုရာ အားရပါးရြကည့်သွားတယ်အကိုလင်းဦးေရ
  အဆင်ေြပပါေစခင်ဗျာ

   

 2. ခမ်းကီး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/blog-post_4141.html?showComment=1231229226586#c7834855590012092572'> January 6, 2009 at 12:07 AM

  ဓါတ်ပံုေတွကို ေ၀မှျေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါ။
  ကျေနာ်လည်း ဓါတ်ပ့ုရိုက် ၀ါသနာပါေတာ့ အေတာ်ပဲ။

   

Post a Comment