Arsenal Win 7 - 6 On Pens

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 8:14 PM
pic-timesonline

pic-timesonline

Penalty drama brings relief to Arsène Wenger after arduous night of close calls

Comments

13 Response to 'Arsenal Win 7 - 6 On Pens'

 1. Welcome
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236829078618#c9069247511321006800'> March 11, 2009 at 8:37 PM

  စိတ်လှုပ်ရှားမှု အေပးနုိင်ဆံုးနဲ့
  ေဘာလံုးရသ အေပးနုိင်ဆံုး ပဲွတစ်ပဲွြဖစ်တယ်။
  အာြကီးအတွက် ေမှျာ်လင့်ချက် ေရာင်ြခည်ပါပဲ။

   

 2. poemflower
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236832864937#c8693133767275874873'> March 11, 2009 at 9:41 PM

  အလည်ေရာက်ပါတယ် ကိုလင်းဦး ...

   

 3. Phyo Maw
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236835962132#c6071391293388675382'> March 11, 2009 at 10:32 PM

  ေဘာပွဲေတာ့ သိပ်ြကည့်ေလ့မရှိဘူး။ မေန့ကညကပွဲလည်း လွတ်သွားတယ်...။ အင်း အလုပ် အလုပ် ဒီအလုပ်ေြကာင့်ပါပဲေလ...

   

 4. နှင်းဆီနက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236838543755#c5961606419562252071'> March 11, 2009 at 11:15 PM

  အိပ်ေရးပျက်မှာေပါ့ ေဘာလံုးပွဲကလဲြကည့်ေနတာကိုး ေြပာမရရင်ေတာ့ ြကိုးတတ်ြပီးထားလိုက်တာေကာင်းမယ်ထင်တယ် :P

   

 5. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236863004156#c8867091143587816050'> March 12, 2009 at 6:03 AM

  အိပ်ေရးပျက်ြပီး ဖျားေတာင်ေနြပီ.....

   

 6. Myo Win Zaw
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236881676605#c2400625816910173404'> March 12, 2009 at 11:14 AM

  cheers arsenal

   

 7. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1236967631176#c5683969598018153520'> March 13, 2009 at 11:07 AM

  အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး
  ကိုလင်းဦးဆီ စိတ်ဝင်တစားလာလည်တာ ေဘာလံုးပွဲနဲ့
  တိုးေနတာကိုးးးးးးးးးးးးး
  စွယ်စံုရပါေပ့--ဆရာကိုလင်းဦးရယ်--
  ေပျာ်ရွှင်ပါေစ---

   

 8. သီဟသစ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1237009447700#c3978313167493191406'> March 13, 2009 at 10:44 PM

  လာလည်တယ် ကုိလင်းဦးေရ
  ေဘာလုံးပွဲြကည့်သွားတယ်
  ကျွန်ေတာ်က ပါရမီ သိပ်မပါဘူး အားကစားနဲ့ ပတ်သက်ရင်
  ဘယ်နှစ်ဂုိး ဘယ်နှစ်ဂုိး ဆုိတဲ့ Result ေတွေလာက်ပဲ
  စိတ်၀င်စားတာ

   

 9. စိုင်းခမ်းထွန်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1237041526103#c365577674938530319'> March 14, 2009 at 7:38 AM

  ကျွန်ေတာ်တို့ြမို့ကို တကယ်ေရာက်ဖူးတာလားဗျ ... ၁၉၉၇ မှာ ကျွန်ေတာ် လယ်လုပ်ေနတာတုန်း ...

   

 10. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1237043985794#c5145613018804615737'> March 14, 2009 at 8:19 AM

  ဘယ်ြမို့တုန်း ခင်ဗျ.. ကျွန်ေတာ်ကို ေမးတာ နားမလည်ဘူးခင်ဗျ... ဘာကိုေြပာတာတုန်းခင်ဗျ

   

 11. JulyDream
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1237082546490#c7970139161306595397'> March 14, 2009 at 7:02 PM

  ေဩာ်... အိပ်ေရးပျက်ခံြပီး အားေပးတဲ့ အမာခံ ပရိသတ်ြကီးပဲေနာ်။ အခုေတာ့ ဖျားေတာင် ဖျားြပီဆိုပဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ဗျာ အိပ်ေရးပျက်ခံရကျိုး နပ်ပါတယ်ေနာ့။ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။

  အာြကီးနုိင်လုိ့ ေပျာ်ပါတယ်။ ဒန်တန့်တန်...

   

 12. ကလူသစ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1237122671184#c1428895042054617258'> March 15, 2009 at 6:11 AM

  အမှတ်ေတာ်ေတာ်ြပတ်ေနြပီဆိုေတာ့ ဖလားမလွယ်ေတာ့ဘူး။ ၄ ေနရာအတွက်ေတာင် အသဲအသန်လုေနရတာမဟုတ်လား။ မန်ယူကိုေတာ့ ေတာ်ေတာ် အြမင်ကပ်ေနြပီဗျ :)

   

 13. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/arsenal-win-7-6-on-pens.html?showComment=1237229555867#c8127675683531225319'> March 16, 2009 at 11:52 AM

  အသစ်လာရှာတာ--
  အေဟာင်းဖတ်ြပီးြပန်ြပီ--

   

Post a Comment