ခွန်အား

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 4:42 AM
ကေလာင်တစ်ေချာင်း
ေဆးေကာင်းတစ်လိပ်
ရင်ထဲသိပ်ထား
ခံစားမှုတစ်ခု
အားမာန်ြပုလျက်
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် အေဖာ်ပါ
ေဩာ် ဒါေလာက်ဆိုရင်
ကဗျာေလှနဲ့
အညာေနွလဲ ြဖတ်ရဲတယ်။ ......။

Comments

3 Response to 'ခွန်အား'

 1. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_13.html?showComment=1197601892222#c8987639600216840918'> December 13, 2007 at 7:11 PM

  ေဘာလ်ပင်..ေဆးြပင်းလိပ်.. ကျစိမ့်တစ်ခွက်..
  ကဗျာေလှနဲ့အညာေနွကိုြဖတ်...
  ယပ်ေတာင်ေလးတစ်ေချာင်းေတာ့ ေဆာင်ထားပါဂျာ..
  အညာေနွက အရမ်းပူတာ.. ဟီး..ေနာက်တာေနာ်
  အားလံုးအဆင်ေြပပါေစ

   

 2. Pinkgold
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_13.html?showComment=1197610159475#c6524669123943901036'> December 13, 2007 at 9:29 PM

  တမာပင် ရိုးြပတ်နဲ့ အညာေနွ ြဖတ်ချိန်
  ထန်ရည်ေတွ ေသာက်ကာ မူးပါလို့
  လင်ဥင်္းခမျာ ချာချာလည်ရတယ်
  ဆိုးလှတယ်ေလ့။

  ဟိ စတာေနာ်

   

 3. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_13.html?showComment=1197632904180#c5557456073887531109'> December 14, 2007 at 3:48 AM

  တကယ်လား ကိုလင်းဦးရဲ့ ကဗျာေလှနဲ့ အညာေနွကို ရဲရဲသာြဖတ်ပါ ကဗျာရဲေဘာ် ေတာင်ြပန်ေလညင်းေတွ
  အြမဲတမ်း တိုက်ခတ်ေနမှာပါ...

   

Post a Comment