သူငယ်ချင်း

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 10:07 AM

စည်းတစ်ခုြဖစ်မယ်မှန်းသိရင်
အစကတည်းက
ငါ မထံုးဖွဲ့ခဲ့ပါဘူး...........
တစ်ရစ်ချင်း ြပိုဆင်းလာတဲ့
သံေယာဇဉ်ထုရဲ့ေအာက်မှာ
ငါ့ရင်ခုန်သံေလးလည်း
အသက်ရှူမမှန်ချင်ေတာ့ဘူး..............
ဘယ်လိုသတ္တိေတွနဲ့
နင့်နှလံုးသားကို ထုဆစ်ရမှာလဲ။
လွယ်လွယ်နဲ့ပွင့်မယ်မှန်းသိရင်ေတာင်
တွန်းဖွင့်ဖို့
ခွန်အားမဲ့ခဲ့သူဟာ
ငါပါပဲ သူငယ်ချင်းရယ်....။....။

Comments

3 Response to 'သူငယ်ချင်း'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_8243.html?showComment=1198028971953#c8702187935946361470'> December 18, 2007 at 5:49 PM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  ခွန်အားေတွြပန်ေမွးပါ သူငယ်ချင်း...

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_8243.html?showComment=1198032734604#c6546225875232682336'> December 18, 2007 at 6:52 PM

  ဟုတ်တယ်ေနာ်.. သူငယ်ချင်းသံေယာဇဉ်က အေကာင်းဆံုးပဲ... စည်းမြခားမိေအာင်ေနတာက ြဖူစင်ပါတယ်ေလ...

   

 3. ခွန်ြမလိှုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_8243.html?showComment=1198226005234#c3571391450982115205'> December 21, 2007 at 12:33 AM

  ခက်တာက သူ့တံခါးက ေစ့ေတာ့ေစ့တယ် အာနန္ဒာ ဘုရားက ကျွန်းတံခါးြကီးဆို ေသြပီဆရာပဲ အဟိ
  နံရံကုိ မီှလို့ ေြခကန် ဖွင့်ဖူးပါတယ် လှုပ်ေတာင် မလှုပ်ဘူး
  ဗိုလ်ေြခတေထာင် ဖွင့်မှ ပွင့်တဲ့တံခါး ဆိုတာ တကယ် ယံုတယ်
  တအားေလးတာ
  ေစ့ထားတာေတာင် လှုပ်ေအာင် တွန်းလို့ မရဘူး
  အိမ်တိုင် လုပ်တဲ့ သစ်ေချာင်းြကီးေတွကို တံခါးမှာ ထရံယက်သလို လုပ်ထားတာကိုး ေလးမှာေပါ့
  ေစ့ထားတဲ့ တံခါးတိုင်း တွန်းဖွင့်လို့ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး

   

Post a Comment